پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19392
مهندس محمد مقدسی
میهمان

دوست عزیز shpegah
میشه واضحتر و با ذکر مثال ، بفرمائید مرادتان از ” استنتاج منطقی از آموخته ها ” چیست ؟
لطف کنید پاسخ دو سال مرا جداگانه و مستقل از هرکدام بفرمایید .
دارم استفاده میکنم . بحث ظریف است و چاره ای جز پرداختن به جزییات نیست .
ممنون