پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19391
مهندس محمد مقدسی
میهمان

دوست عزیز shpegah
خوشحالم از یک برنامه نویس متبحر دارم بهره میبرم .
البته خودم برنامه نویس مقدماتی بوده ام .
می دانیم که می توان روباتی ساخت که کار پزشک را انجام دهد و برای مریض ، نسخه بنویسد .
ابتدا سوالاتی میکند و آزمایشاتی را می بیند و بعد براساس راهکاری که پزشکان در اختیار برنامه نویس قرار داده اند و برنامه نویس با هنر برنامه نویسی به روبات تزریق نموده است،
روبات ، همان نسخه ای را می نویسد که یک پزشک ماهر مینویسد .
خودتان بهتر از من به پروسه برنامه نویسی این کار آگاهی دارین .
درحقیقت ، پزشکان ، برنامه نویس را ، و برنامه نویس ، روبات را هدایت کرده است .
بفرمائید در این هنگام که بشر خود هنوز داروی مبارزه با سرطان یا ایدز را کشف ننموده است، و در نتیجه پزشکان نمی توانند اسامی دارو های درمان سرطان را به برنامه نویس و در نتیجه برنامه نویس به ربات تزریق نمایند ،
آیا می توان روباتی ساخت که خودش مواد تشکیل دهنده داروی درمان سرطان را تعیین و اعلام کند که دارو سازان آنرا بسازند ؟
..