پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19390
shpegah
میهمان

برخلاف تصور اکثر نظردهندگان به این پست اتفاقا اصلا این که بتوانیم در دنیایی مجازی انسان خلق کنیم اصلا اتفاق بدی نیست

بلکه بدین وسیله میتوان عدالت محض را شبیه سازی کرد ، داوری صددرصد عادلانه و بدور از غرض ورزی را پی ریزی نمود و بهترین اخلاقیات را پیدا کرد که کدام اخلاق ویا به عبارتی کدام دین است اینچنین حق به حقدار میرسد

واین یعنی خاتمه همه جنگها و آلامها

حتی با این شبیه سازی میتوان تمام دردها و امراض را هم کشف علت نمود وراهکاری برای التیام یافت

دیگه چی میخوایم از این بهتر