پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19388
shpegah
میهمان

دوست عزیز بنده خود برنامه نویسم وشاید جزء باتجربه ترین آنها

وازنظر منطقی میگویم این کار شدنیست

یعنی میتوان رباتی ساخت که خارج از بسته و آموزه های داده شده بیندیشد
اندیشیدن البته مراتبی دارد ولی
در اینجا منظور بنده ساختن چیزی که برنامه نویس به آن نیاموخته و استنتاج منطقی از آموخته ها است