پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19362
مهندس محمد مقدسی
میهمان

هرچند ظاهر سوال اولیه جنبه فلسفی دارد اما فی الواقع ، ماهیت فنی دارد ،
بنظرم راه مناسب تر برای پاسخ به سوال اولیه این بحث . استفاده از نظرات
برنامه نویسان بسیار متبحر سیستم نرم افزاری دستگاههای هوشمند می باشد .
زیرا در مکانیزم یا ساختار اندیشه گری دستگاه های هوشمند از جمله روباتها .
بجز بسته نرم افزاری تعبیه شده در آنها ، منبع اندیشه گر دیگری وجود ندارد .

با توصیف فوق جای آن است که برنامه نویسان سیستم نرم افزاری دستگاههای هوشمند،
اعلام نمایند آیا اساساً می توان روباتی ساخت که بتواند مازاد بر روشهائی که در سیستم هوشمند آنها
پیش بینی و نصب شده است ، برای پدیده ای ناشناخته برای برنامه نویس
و تعبیه نشده در دستگاه ، خود دستگاه ، راهی بیابد ؟
حیف که مطلب طولانی شده است وگرنه با ذکر چند مثال ،
مسئله روشن تر می گردید . فعلاً منتظر پاسخ برنامه نویسان می مانیم .