پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#19149
ص
میهمان

هر کذب نشه فراموش لامپ اضافی خاموش…
عام مردم نادان هستند و حاکم نادانی جلادیست که سر افراد دانا را میزند تا حکومت کند.