پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#19148
ص
میهمان

یک ربات که به هوش مصنوعی و هوش دسته جمعی مجهز هست با فرض بر اینکه از نوع جستوجوگر هست مثل انسانی که پیامبر میشه نه انسانی که کشاورز جز یا … هست. و باور نداره انسان ها اونو به وجود اوردن میخواد تحقیق کنه و به نتیجه برسه .در جهانی که ربات ها با کارکردن هزینه ساخت برای بدست اوردن ی ربات جدید را به دست میارند. و روز به روز دارند پیشرفت میکنند.
چه کسی به اتش قدرت گرم شدن داده اصلا ربطی به این فضا نداره
اون ربات ترکیب اکسیژن با مواد سوخت و حرارت رو دلیل گرما و نور میدونه و در انتها دلیل وجود هریک از این چیزا رو تا محدودیت اکتشافات اخیر در نظر میگیره .و نتیجه گیریهاش بر اساس مشاهداتش هست و براش مهم نیست چیز هارو چی کسی به وجود اورده تا اونجا که اون اطلاع داره چیزها با ترکیب چیزها به وجود میان حتی اگر این ربات در حافظه اش وجود خالق انسان ذخیره شده باشه باز با توجه به قدرت تشخیص با علت و دلیل فقط پذیرای حقیقت است.