پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر تقدیم به دکتر دینانی پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

#18799
shpegah
میهمان

چرا توی کشور ما اجازه متفاوت فکر کردن داده نمیشود؟؟؟؟
هرکس متفاوت فکرکند برچسب میخورد!!!

پس مفهوم آزادی فکری چیست؟؟ حتی در فلسفه هم باید موافق نظرجمع فکر کرد؟

آیا این عادلانه است؟