پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر تقدیم به دکتر دینانی پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

#18784
بزرگ آقا
میهمان

با سلام حقیر حدود یکساعت است با این سایت آشنا شده ام ،البته بدنبال پاسخی در مورد فلسفه بودم،من بیش از نیم قرن زندگی کرده ام و تحصیلات فنی دارم منظورم این استکه اگرچه با مطالعه مانوس بوده ام ولی بطور اصولی در علوم انسانی تحت آموزش نبوده ام،اما به حکم یک عمر دقت در محیط پیرامون خودم و درگیری ذهنی و عملی با مقوله های مهندسی و فیزیک کاربردی،میتوانم با قاطعیت بالایی عرض کنم کاربر محترم بنام shpegah که در پستی دیگر نیز مطالبی فرموده بودند بادرنظر گرفتن نحوه ورود به مباحث وبا دقت در نحوه نگارش ،انتخاب کلمات و جهت گیری تمامیت طلب پنهان در انشا’ تحکم آلود و منجزم ایشان آنهم در حوزه ایی که اقرار به تخصص در آن ندارند معلوم میکند در ماههای اولیه آموزش برای تصدی مقامات قدسی و تقبل معاضدت در
امور اخروی خلق الله میباشند،خداوند به همه راه نجات و رستگاری عنایت و به کسب نوپای حبیبانش برکت عطا فرماید،