پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18770
shpegah
میهمان

پیشنهاد میکنم کلیپ اولین برخورد ربات سوفیا با خالقش را ببینید