پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18767
shpegah
میهمان

اینکه میفرماییدخداوند علیم است بله کاملا حق باشماست من هم بااستفاده از آموزه های او تنوانستم راهی برای طراحی فوق هوشمند پیدا کنم
ولی
الان با بندگان خدا بیشتر به مشکل خوردم که نمیتوانند بپذیرند که اینکار شدنیست