پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18766
shpegah
میهمان

سلام
ببینید اگر ادعایی میکنم ختما به همه جوانب آن هم فکر کردم
چرا دائم میفرمایید که نمیشود
کسیکه همه چیزرادر یک محدوده بسته میبینند و فکر میکنید که همه چیزدرهمان محدوده است ولی وقتی از یک سطح بالاتر به آن محدوده مینگرد میبیند که اشتباها خود را محدود کرده بود میتوان فراتراز آن هم فکرکردحالاشاید شرایط رفتن به آنجارانداشته باشد ولی میتواند تصورش کند
اشکال اینجاست که شما فرمودید

“ربات شما برای حرف زدن از علومی که شما از آن اطلاع ندارید باید از منبع دیگری استفاده کند”

بنده میگویم خیرربات مدنظرمن خودش استدلال و استنتاج میکند درست مثل خودمن نه اینکه از دیکته شده کسی استفاده کند

کمی به عرایض بنده توجه کنید بنده بسیار زمان، مطالعه وتحقیق و آزمایش دراین زمینه انجام داده ام و فهمیدم که اینکار انجام شدنیست وتا الان به نتیجه خلاف آن هنوز نرسیدم و دائما دارم دراین زمینه نتیجه میگیرم
چرا میفرمایید که غیر ممکن است