پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

#18679
علی بیگی
مدیرکل

با سلام
با دعای طول عمر برای استاد دینانی گرامی از زمانی که جناب استاد را از تلویزیون دیدم شیفته انسانیت و علم و صداقت استاد شدم و ارادت خالصانه خدمت ایشون دارم.بدون هیچ گونه اغراق باید بگم جناب استاد از بزرگترین فیلسوفان و عارفان قرن حاضر هستند .وقتی پای صحبت استاد میشنم سخنان ایشان با روح و جانم آمیخته میشه و غم دنیا از یادم میره .
استاد عزیز خالصانه دوستت دارم و به شما عشق میورزم