پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم! پاسخ به: اگرروزی متوجه اشتباه خود شویم!

#18311
محمد حسین
میهمان

سلام دوست عزیز
شما معلوم است که فلسفه نخوانده این.
نه فلسفه اسلامی نه فلسفه غرب.
این مباحثی که شما مطرح کردید، به نوعی، از مهم ترین مسائل بشر است که اتفاقا فلسفه بر اساس همین سوالات شکل گرفته.
۱_ آیا حقیقت هست؟
۲_ اگر هست قابل شناخت است؟
۳_ اگر قابل شناخت است آیا قابل انتقال به غیر است؟
۴_ آیا شناخت افراد از حقیقت یکسان است یا متفاوت؟
و …
آخرین پژوهش ها در فلسفه اسلامی، به واسطه علامه طباطبایی و شاگردان ایشان انجام شده است.
اگر طالب این مسائل هستید، میتوانید کتاب بدایه و نهایه علامه طباطبایی را بخوانید. (فایل‌های صوتی تدریس آیت الله فرحانی توصیه می‌شود)
بعد از درست خواندن فلسفه، به جواب خود میرسید.