پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر تقدیم به دکتر دینانی پاسخ به: تقدیم به دکتر دینانی

#17897
shpegah
میهمان

دوست عزیز مطلب شما رو خوندم
من هم ارادت دارم پیش استاد واز مطالب مفید ایشون بسیار بهره بردم
ولی فکر میکنم اگه خود ایشون هم مطلب شما رو میخوندند این جواب رو میدادند

توی زندگیتون از هیچکس الهه یا بت نسازید انسان لازمه انسانیتش جایزالخطا بودنست

اگربدنبال حقیقتید باید از ایشان هم رد شید و به مراتب بالاتر برسید والبته همچنان از شیرینی آموزه های ایشان هم استفاده کنید

اگر نگاهتون رو به افقهای بالاتر ببرید به عظمت بیکران هستی پی خواهید برد و آنجاست که نه استاد و نه هیچکس دیگه ای را در حد غبار این بیکرانگی نخواهید یافت