پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر قواعد فلسفه ملاک احتیاج به علت چیست؟ پاسخ به: ملاک احتیاج به علت چیست؟

#17169
فرانک
میهمان

با سلام
درست است هر شیئی برای بقایش نیاز به علت دارد،
به نظر من وقتی شئی به علت رسید به این معنا نیست که بقایش تمام شده بلکه بنا به قانون فیزیک تنها از شکلی به شکل دیگر تغییر میکند و و علتی دیگر در پیش میگیرد و این یه معنی تکامل است.
در مورد موضوع دوم ان کس که شئی را افرید و علتی بر او نهاد قابل حذف نیست زیرا که علت شی خود افریننده است و اگر حذف شود تمامی علت ها حذف میشود. پس لازم است که وجود داسته باشد.