پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#17133
سارا
میهمان

سلام
من با گفته استادعزیز دکتردینانی کاملاً موافق هستم.نمونه بارز آن ملاصدرا است.درمورد اتحاد عاقل و معقول ملاصدرا برای این قضیه و اثبات آن از قوای شهودی خود بهره می گیرد.یعنی برای راهیابی به عالم عقل خالص باید عرفان و فلسفه باهم باشد,درغیراین صورت مانند برخی از صوفیان در عالم وهم گرفتار می شوندوتبدیل می شوند به یک سامری چاق و فربه…