پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16550
اکرم جهانگیر
میهمان

`سلام آقای دکتر دینانی
من در رابطه با چالش مطلب فوق به دنبال شما در آسمان می گشتم و در فضایی مجازی شما را یافتم.(شاید آسمان هم یک فضایی مجازی است ). تحصیلات من در رشته پرستاری و مامایی در انگلستان بود..و در دانشگاه علوم پزشکی ارتش تدریس می کردم. در حال حاضر بازنشسته و پژوهشگر هستم. تا کنون شش جلد کتاب ۶ رابطه با عرفان تالیف نموده ام. مقالاتی در رابطه با اثر دعا به عنوان یک روش مکمل در درمان های پزشکی است که می توانید در اینترنت جستجو کنید.
بیست سال پیش وقتی شهود را تجربه کردم با توجه به پیش زمینه اطلاعات پزشکی ام مطمئن بودم توهم است و به بیماری روانی مبتلا شده ام. هیچ مرجعی برای اثبات یا رد این تجربه در من وجود نداشت. همچنان که این شرایط برای تمام کسانی که تجربه های حسی بدون وجود محرک خارجی دارند وجود ندارد. متاسفانه در دام شیادآن به ظاهر عارف می افتند. بنابراین عزم خود را جزم کردم که با دیدگاه محققانه و علمی این پدیده ها را در کتاب هایم توضیح دهم. در نهایت در دو پروپوزال اولی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دیگری در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران پیری کردم. اطلاعات آنها به ضمیمه است.
بنابراین بعنوان یک محقق ترجیح می دهم کسانی که توهم شنیداری و دیداری دارند را با توضیح علمی آگاه نمایم.
پس در راستای این آرمان با همکار پزشک و روانپزشکی طرحی را در دست اجرا داردیم که سره را از ناسره جدا کنیم.
زیرا خطر برخورد غیر علمی عارف نما ها برای آنها وجود دارد.
من باور دارم این تجارب دیداری و شنیداری به فعالیت نفس بستگی داردکه شما به تعریف قرآنی آن آگاهید(مراجعه کنید به سوره شمس که به نفس بعنوان یک مخلوق که با انسان همراه است می نگرد).در کتاب پنجم خود: نی آتش یا آب به این مقوله اشاره کرده و توضیح داده که نی نامه مولانا نامه نفس است. بد نسیت یادآوری کنم دو جلد از کتابهایم را شش ماه پیش توسط آقای دکتر باهر همسایه عزیزتان خدمت شما فرستادم. امیدوارم به دست شما رسیده باشد.
در انتها معتقد گمراه ها را باید راهنمایی کرد.به اصطبل فرستادن آنها دردی را دوا نمی کند. دوست دارم شما در این حیطه نقش مهم خود را بطور علمی ایفا کنید.امیدوارم در این مورد یک ملاقات حضوری داشته باشیم
الف جهانگیر