پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16210
رصا
میهمان

البته من خودم عرفان و اذیان تظبیقی خوندم کارشناسی ارشد و نمی خوام بگم فلسفه میدونم اما کمکی مطالعه دارم و شمارو به متن زیر هم ارجاع میدم
والله اعلم

کجا در جستجوی من هستید ؟
من همراه شمایم
نه در زیارت، نه در تمثال ها و نه حتی در چله نشینی…

نه در معبد، نه در مسجد، نه در کعبه و نه در کایلاش…

من با شمایم ای انسان ها، من با شمایم…

نه در نیایش و نه در مراقبه و نه حتی در روزه و ریاضت،
نه در گوشه نشینی ، نه در نیروی حیات و نه در جسم،
و نه حتی در فضای لایتناهی…

نه در رحم مادر طبیعت و نه در نَفَس حیاتی،
از سر صدق بجویید و در لحظه ای بیابید
کبیر می گوید، با دقت گوش فرا ده؛
آنجا که “ایمان” شماست…
من همانجایم

#کبیر
شاعر و عارف هندی

و حصرت حافظ میفرمایند:
دفتر صوفی سواد و حرف نیست
جز دل اسپید همچون برف نیست