پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16209
رصا
میهمان

‏من خدا را در قمقمه آب یافته‌ام
‏در عطر یک گل
‏در خلوص برخی کتاب‌ها
و حتی نزد بی‌دینان.
اما تقریباً هیچگاه وی را نزد آنانی که کارشان سخن گفتن از اوست نیافته‌ام…!

#کریستین_بوبن