پاسخ به: عارفِ فلسفه نخوانده!

#16206
جعفر
میهمان

کدوم پیامبر و امامی فلسفه خواند؟
کامل ترین انسان گه محمد بود کاملا بی سواد بود.پس نتیجه میگیریم که تنها راه رسیدن به خدا عرفان هست نه فلسفه و عرفان نظری.