محتوای ویژه کلاس منطق

این دسته بندی را تنها اعضاء می‌توانند مشاهده کنند.
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

مختص، مشترک، منقول، مرتجل ، حقیقت و مجاز

لفظ مستعمل در برابر لفظ مهمل ، با توجه به معنایی که بر آن دلالت می کند، چند تقسیم عام دارد که به لغت و زبان […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

دلالت لفظی

تعریف دلالت لفظی سېب و علت دلالت لفظ بر معنا و به تعبیر دیگر علت انتقال از لفظ به معنا همان پیوند استواری است که در […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

دلالت

تعریف دلالت وقتی صدای زنگ در را می شنوید، بی‌تردید می‌فهمید کسی پشت در است و شما را می خواند. و این انتقال ذهنی از شنیدن […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

نیاز به مباحث الفاظ

تردیدی در این نیست که غرض اصلی اهل منطق تنها مربوط به معانی است؛ اما برای رسیدن به معانی لازم است از احوال و احکام الفاظ […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

تعریف اندیشه یا فکر

مراد از اندیشه با فکر ماجرای عملیات عقلی در معلومات موجود برای دستیابی به مطلوب است. و مطلوب همان علم به مجهول غایب و پنهان از […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

جهل و اقسام آن

جهل همان نبود علم است در کسی که استعداد برای علم دارد و می تواند آن را بدست آورد. بنابراین، جمادات و چارپایان را نه جاهل […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

چیستی تصور و تصدیق

هنگامی که مثلثی را روی یک صفحه کاغذ ترسیم می کنبده بواسطه مشاهده خطوط ترسیم شده بر صفحه کاغذ صورتی از آن در ذهن شما پدید […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۱, ۱۳۹۷

علم ضروری و نظری

علم با هر دو قسمش، یعنی تصور و تصدیق، بر دو دسته است: ضروری، که بدیهی نیز نامیده می شود، و آن علمی است که در […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
تیر ۲۰, ۱۳۹۷

تعریف علم

مقدمه‌ای در تعریف علم خداوند متعال سرشت آدمی را بر تفکر و اندیشه نهاده است و بواسطه قوه تعقل و تفکری که به وی عطا کرده […]
این نوشته فقط برای اعضاء در دسترس است.
حساب کاربری
Secured By miniOrange