پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16750
فریبرز
میهمان

به نام خدا
با سلام
والا فلسفه خیلیم به درد میخوره و یک علم مفیدی برای بشر هست اگر درست بیان شود و درست فهمیده شود همان طور که جناب استاد فرمودند نوع نگاه رو عوض می کنه و روش فکر کردن درست به آدم می دهد به نظر می رسد اگر بشر بویژه بشر امروز به نوعی آشنایی با فلسفه و نوع تفکر فلسفی داشت دچار چنین بحران های هویتی اجتماعی دینی سیاسی و …..نمی شد فلسفه قبل از بیان هر چیزی یا تصمیمی تفکر و هدف آن چیز را جستجو می کند خب وقتی چنین شد دیگر کسی دنبال رو کور کورانه نمی شود